Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola


Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie komunalizacji dróg gminnych na terenie obrębu ewidencyjnego 0012 – Konstantów.