Ogłoszenie


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Ogłoszenie nabór 4 1 2 2018 do prasy-1