Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego


W dniu 24 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Rozp. Porządk. mat. pirotech 2021 r. – obwieszcz.