Okresowa ocena jakości wody do spożycia z wodociągów gminnych


Okresowa ocena jakości wody do spożycia sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dla wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza, Kocudza Górna i Branewka.

WZZ Kocudza – okresowa ocena jakości wody za 2023 rok

WZZ Kocudza Górna – okresowa ocena jakości wody za 2023 rok

WZZ Branewka – okresowa ocena jakości wody za 2023 rok