Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla gminnych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.