Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


47 9410 1036 2003 3000 0185 0028    

numer rachunku bankowego do wpłat – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Płatności można dokonać także u sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Dzwola.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na dzień: 01.01.2020 r., przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 10,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 31,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 39,00 zł miesięcznie.

Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 40,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 62,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 78,00 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku;
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku;
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku;
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

UWAGA: 

1) przy wypełnianiu druku przelewu, w miejscu wpłacający prosimy każdorazowo wpisywać nazwisko osoby, która złożyła deklarację – czyli właściciela nieruchomości;

2) w sytuacji, gdy opłata jest realizowana za pomocą płatności elektronicznej (przez internet) przez osoby inne niż właściciel, w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska właściciela i adresu nieruchomości;

3) każdorazowo w tytule wpłaty prosimy wpisać – opłata za gospodarowanie odpadami, przypisany indywidualny sześciocyfrowy numer kontrahenta oraz kwartał i rok – za który dotyczy wpłata.

HARMONOGRAM odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z nieruchomości jednorodzinnych na terenie Gminy Dzwola w roku 2020