OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE


Godzina i data wydania: 23.06.2020 – godz. 10:20

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/ 1

 

 

Obszar: Województwo lubelskie

Ważność: od godz. 10:30 dnia 23.06.2020 do godz. 14:00 dnia 23.06.2020

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 45%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk: Barbara Olearczyk-Siwik