Otwarcie bibliotek publicznych


Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury informuje wszystkich swoich czytelników, że od dnia dzisiejszego tj. 06.05.2020 otwieramy biblioteki w trybie wypożyczania i zwrotu książek! Oddział w Dzwoli oraz Filie w Kocudzy i Krzemieniu działać będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a także zaleceniami wydanymi przez Bibliotekę Narodową.

 

Oto najważniejsze z nich:

1. Wypożyczenia książek można dokonać tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z bibliotekarzem. KONTAKT

2. Zwrotu książki można dokonać w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, znajdującym się przy wejściu do biblioteki.

3. Zwrócony egzemplarz musi pozostać izolowany od innych, podlega kwarantannie minimum trzy dni (zgodnie z zaleceniem BN). Po tym czasie może zostać przywrócony do obiegu czytelniczego.

4. W bibliotece, oprócz pracownika, może przebywać tylko jedna osoba, stosując się do aktualnych przepisów przebywania w miejscu publicznym.

Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarki w godzinach pracy pod podanymi numerami telefonów, lub za pomocą kontaktu drogą elektroniczną. 

GBPiOK