Partnerstwo 4 gmin podpisane


22 marca włodarze 4 gmin Partnerskich: Dzwoli, Janowa Lubelskiego, Modliborzyc i Godziszowa podpisali porozumienie międzygminne, zawiązując Związek ZIT, w celu współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Janowa Lubelskiego.

Obecnie pracujemy nad opracowaniem Planu działań ZIT, który razem z podpisanych porozumieniem posłuży do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Od października 2020 roku 4 gminy współpracują w Partnerstwie pn. „Zielona Brama Roztocza” w ramach realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Na Lubelszczyźnie są jeszcze dwa takie Partnerstwa: Roztocze Środkowe i z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. W całej Polsce zostało zawiązanych 38 partnerstw. Celem projektu jest opracowanie strategii terytorialnej (w formie Planu działań ZIT), który będzie niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki unijne z programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania raportu diagnostycznego. Przeprowadziliśmy konsultacje i badania ankietowe online wśród młodzieży ostatnich klas szkół średnich, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek i instytucji oraz lokalnych liderów. Do końca sierpnia ma powstać dokument strategiczny, a jesienią zostaną wyłonione projekty partnerskie.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.