Pierwsze Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli


Zgodnie z Postanowieniem Nr 72/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., została powołana Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli.

Pierwsze Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli zostało zwołane Postanowieniem Nr 73/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., na dzień 27 lutego 2024 r. godz. 15.00 w siedzibie komisji tj. Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168 23-304 Dzwola, sala narad – parter.

Postanowienie nr 72 Komisarza Wyborczego w Lublinie II

załącznik do postanowienia Nr 72 KW II

Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli

Postanowienie nr 73 Komisarza Wyborczego w Lublinie II