Piknik „AKTYWNY DZIEŃ RODZINKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZWOLA”


Dnia 25 lipca 2021 roku na placu przy boisku Iskry Krzemień odbył się Piknik  „AKTYWNY DZIEŃ RODZINKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZWOLA” organizowany przez OSP w Krzemieniu Pierwszym. Piknik został zorganizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dzieciaki miały możliwość korzystania z dmuchawców: rzutki, zamek z kulkami oraz rodeo. Organizatorzy zapewnili również pokaz ratownictwa technicznego, animatora zabaw oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkie przybyłe dzieci otrzymały upominki.

Serdeczne podziękowania za  wszelką okazałą pomoc w organizacji pikniku kierujemy w stronę GBPIOK w Kocudzy Drugiej, oraz wszystkim zaangażowanym w projekt.