Podpisanie umowy na „Przebudowę dróg gminnych 108998L oraz 108886L” w Krzemieniu Drugim


W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Gilas podpisał umowę z firmą WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika na kwotę 3 976 211,12 zł na „Przebudowę dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew” (droga od boiska sportowego w kierunku miejscowości Zofianka Dolna) dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

Wartość inwestycji: 3 976 211,12 zł.

Dofinansowanie: 2 850 000,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb, docelowej szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową mostu na rzece Branew. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników drogi w tym turystów odwiedzających Lasy Janowskie oraz korzystających ze szlaku rowerowego „Czarna Perła”.

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w miesiącu lutym 2023 r.