Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Szkoły równych szans w Gminie Dzwola”


31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola i Pani Aneta Gilas – Skarbnik Gminy podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu „Szkoły równych szans w Gminie Dzwola” w ramach naboru nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytet X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu to 1 478 658,00 zł, z czego kwota 1 328 908,00 zł to dofinansowanie z EFS+ i  Budżetu Państwa. Grupą docelową są uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gminy oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach. W ramach projektu zaplanowano: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zajęcia dodatkowe, wizyty studyjne dla uczniów oraz szkolenia kadry pedagogicznej. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2026 r. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników projektu.