Podziękowania


W imieniu poszkodowanych powodzian Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc przekazał podziękowania dla Mieszkańców Gminy Dzwola, na ręce Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola.