Postanowienie Komisarza Wyborczego – trzy nowe obwody głosowania


Komisarz Wyborczy w Lublinie II Postanowieniem Nr 27/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dokonał podziału Gminy Dzwola na 8 stałych obwodów głosowania, ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Obwodowe komisje wyborcze będą miały swoje siedziby w Dzwoli, Krzemieniu Pierwszym, Branwi Szlacheckiej, Kocudzy Pierwszej, Zdzisławicach, Krzemieniu Drugim, Kocudzy Drugiej i Kocudzy Trzeciej.

Utworzone zostały trzy nowe obwody głosowania, w: Krzemieniu Drugim – w budynku Remizy OSP Krzemień Drugi, Kocudzy Drugiej – w budynku GBPiOK w Kocudzy Drugiej, Kocudzy Trzeciej w budynku GBPiOK Filia w Kocudzy Trzeciej.

Zgodnie z art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.) zmienionym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.497) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2023 r. „Stały obwód głosowania obejmuje od 200 do 4000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.”

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.) „Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje komisarz wyborczy.”.

Poniżej pełna treść postanowienia (załącznik).

Postanowienie Nr 27/2023