Postęp prac przy nowym budynku administracyjnym Urzędu


Przy nowym budynku administracyjnym Urzędu Gminy Dzwola trwają intensywne prace budowlane zmierzające do oddania tego budynku do użytkowania.

Na chwilę obecną postęp prac przedstawia się następująco:
1) wykonano nową instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkową;
2) rozebrano wszystkie nowoprojektowane otwory drzwiowe z wykonaniem nadproży żelbetowych i stalowych;
3) wykonano przewidziane nową dokumentacją projektową wyburzenia wszystkich ścianek działowych oraz konstrukcyjnych, jak również schodów na I piętro;
4) wykonano wszystkie roboty murowe w zakresie nowych ścianek działowych i konstrukcyjnych;
5) rozebrano istniejące stropy żelbetowe nad parterem w miejscach nowoprojektowanych klatek schodowych;
6) wykonano schody żelbetowe klatki schodowej K2 z poziomu parteru na piętro;
7) przystąpiono do wykonywania robót branżowych tj. trasy koryt kablowych instalacji elektrycznej oraz przystąpiono do wykonywania instalacji hydrantową oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Dla przypomnienia wykonawcą prac jest firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej. Wartość inwestycji to kwota: 7.134.000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – II Edycja w kwocie: 3.950.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to luty 2025 r.