Postęp prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kocudzy


Przy budynku Zespołu Szkół w Kocudzy nieustannie trwają prace budowlane realizowane w ramach środków pozyskanych przez Gminę Dzwola z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W dniu 29 grudnia 2020 r. dokonano odbioru pierwszego etapu prac przy budynku szkoły w Kocudzy. W pierwszym etapie prac budowlanych wykonano m. in.:

  • wymieniono pokrycie dachowe na sali gimnastycznej na nowe pokrycie z płyt PIR oraz wykonano niezbędne obróbki blacharskie;
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
  • docieplono strop i poddasze;
  • docieplono styropianem część ścian na budynku szkoły;
  • zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły.

Koszt powyższych prac na rok 2020 to kwota 600 000,00 zł brutto.

 

Dla przypomnienia, wykonawcą przedmiotowych prac jest PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa.

Poniżej fotorelacja z prac: