Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii koronawirusa


Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: maseczki, rękawiczki stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów należy wyrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Odpady komunalne wytworzone przez osoby zdrowe w gospodarstwie domowym – segregujemy w sposób jak dotychczas.

Z odpadami komunalnymi wytworzonymi przez osoby objęte kwarantanną i będącymi w izolacji w związku z chorobą zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną należy postępiać w opisany poniżej sposób i przy zachowaniu szczególnej ostrożności:

  • odpady gromadzimy w workach o innym kolorze i/albo specjalnie oznaczonych które dostarczy Urząd Gminy Dzwola,
  • nie zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,
  • w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
  • osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i wystawia z pomieszczenia w którym przebywa,
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada w rękawiczkach wystawiony worek do drugiego worka i zawiązuje go, oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka,
  • zaleca się przekazanie worka do odbioru po 3 dniach od jego zamknięcia.