Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2019


Sport to zdrowie, ale tylko w zdrowej atmosferze! Okazję do oglądania sportowych zmagań strażaków ochotników, mieliśmy w niedzielę 14 lipca 2019 r., na boisku piłkarskim Iskry Krzemień w Krzemieniu Drugim. Tego dnia, odbyły się Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP Powiatu Janowskiego. W zawodach uczestniczyło 21 drużyn: 15 męskich oraz 6 kobiecych, które zostały wyłonione podczas wcześniejszych eliminacji gminnych.

Oficjalnego otwarcia zawodów, dokonał Wójt Gminy Dzwola p. Wiesław Dyjach, który pełni również funkcję prezesa ZOG ZOSP RP w Gminie Dzwola. Sportowym zmaganiom druhów  z Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Janowskiego kibicowali przedstawiciele władz samorządowych na czele z p. Ryszardem Majkowskim Radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Arturem Pizoniem Starostą Janowskim, p. Sławomirem Dworakiem Przewodniczącym Rady Powiatu, p. Stanisławem Mazurem i p. Stanisławem Rawskim Radnymi Powiatu Janowskiego oraz Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Burmistrzowie p. Krzysztof Kołtyś i p. Witold Kowalik – sprawujący również funkcję Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim i Wójtowie p. Henryk Michałek, p. Józef Zbytniewski, p. Leszek Nosal, p. Marcin Sulowski, p. Wiesław Dyjach jak również przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim oraz Komendanci Gminni Ochrony Przeciwpożarowej gmin powiatu janowskiego.

Po uroczystej zbiórce, meldunkach gotowości i odprawie, drużyny przystąpiły do zmagań  w dwóch konkurencjach: sztafecie 7x50m oraz w tzw. dwuboju pożarniczym. Podczas zaciętej rywalizacji strażacy z poszczególnych jednostek mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Warto zaznaczyć, że oprócz szybkości w wykonywaniu zadań liczyła się również precyzja, gdyż za błędne wykonania naliczane były punkty karne. Zawody sportowo – pożarnicze są bowiem – jak podkreślił radny Sejmiku Województwa Lubelskiego p. Ryszard Majkowski – wspaniałą formą szkolenia fachu strażackiego. Zmaganiom strażaków przyglądała się także bardzo liczna grupa sympatyków sportów pożarniczych.

Cieszy przede wszystkim fakt, iż na terenie powiatu istnieją dobrze wyszkolone jednostki,   a z powodzeniem funkcjonują także drużyny kobiet. Należy podkreślić wysoki poziom przygotowania fizycznego wszystkich jednostek, co odzwierciedliły bardzo dobre rezultaty oraz niewielkie różnice punktowe w klasyfikacji końcowej zawodów.

Po niezwykle wyrównanym, trwającym do samego końca, zaciętym współzawodnictwie, komisja sędziowska dokonała weryfikacji wyniku zawodów i ogłosiła zwycięzców.

Najlepszą drużyną w kategorii A – OSP mężczyzn okazała się drużyna OSP z Aleksandrówki, drugie miejsce zajęła OSP z Chrzanowa, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna  OSP z Białej. Najlepszą drużyną w kategorii C-kobiet okazała się drużyna KDP z Woli Potockiej drugie miejsce zajęła KDP z Kocudzy Dolnej (warto w tym miejscu zaznaczyć, że dziewczyny jako jedyne spośród wszystkich drużyn używały motopompy Po5) na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna KDP z Batorza.

Klasyfikacja generalna zawodów sportowo – pożarniczych  przedstawia się następująco:

Najlepsze wyniki w ćwiczeniu bojowym uzyskały drużyny:

Grupa A : OSP Aleksandrówka z wynikiem 38,9 sekund

Grupa C:   KDP Batorz  z wynikiem 54,0 sekund

 

Na zakończenie zawodów wręczono okolicznościowe puchary i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych drużyn. Nagrody zostały ufundowane przez ZP OSP RP w Janowie Lubelskim, puchary natomiast ufundowało Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Organizatorzy zawodów przygotowali również dla wszystkich uczestników poczęstunek. Na zakończenie słowa podziękowania w stronę strażaków skierował Wójt Gminy Dzwola p. Wiesław Dyjach. Wszyscy zgodnie potwierdzili, iż serdeczne podziękowania należy skierować pod adresem organizatorów: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i Wójta Gminy Dzwola p. Wiesława Dyjacha oraz druhów z OSP Krzemienia Pierwszego   i Drugiego.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja, w wyniku której zawody odbyły się w sposób  zgodny z założeniem. Rangę i znaczenie zawodów docenili: p. Ryszard Majkowski,   p. Artur Pizoń,  p. Witold Kowalik oraz st. bryg. Grzegorz Pazdrak, którzy na zakończenie zawodów wyrazili słowa uznania dla organizatorów i Oddziału Gminnego Zarządu ZOSP RP w Dzwoli – Gospodarza zawodów oraz podziękowali za ich profesjonalne przygotowanie.

Nie wszystkie drużyny stanęły na podium, mimo to wszyscy uczestnicy zawodów zyskali dodatkowe punkty zaufania, wśród społeczności powiatu janowskiego. 

Serdecznie gratulujemy tegorocznym zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.

Tekst i foto: GBPiOK, P. Blacha