Prace termomodernizacyjne szkół w toku


Obecnie trwają prace termomodernizacji Zespołu Szkół w Dzwoli i Kocudzy. Przy obydwu obiektach szkolnych postęp prac jest bardzo zaawansowany.

W budynku Zespołu Szkół w Dzwoli zostały wymienione już okna i drzwi oraz instalacja oświetleniowa. W obecnym czasie rozpoczęte są prace związane z dociepleniem ścian budynku.

W budynku Zespołu Szkół w Kocudzy natomiast wymieniono pokrycie dachowe na sali gimnastycznej na nowe pokrycie z płyt PIR oraz wykonano niezbędne obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono strop i poddasze, docieplono styropianem część ścian na budynku szkoły, zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. W obecnym czasie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku.

Powyższe prace prowadzone dzięki otrzymanemu przez Gminę Dzwola dofinansowaniu do realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.