Pracownicy projektu

Biuro projektu w Gminie Dzwola prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli pod adresem:

Dzwola 168
23-304 Dzwola
Tel. 15 8752533
e-mail: opsdzwola@wp.pl

 

Biuro projektu Partnera Wiodącego:

siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Pracownicy:

Imię i nazwisko Stanowisko Numer Telefonu Pokój
Katarzyna Szafran Koordynator projektu 815287647 212
Małgorzata Wołoszyn Specjalista regionalny ds. wdrażania usług środowiskowych 815287647 212
Magdalena Studzińska Specjalista regionalny ds. wdrażania usług środowiskowych 815287645 218
Katarzyna Uhruska Specjalista regionalny ds. wdrażania usług środowiskowych 815287645 218
Justyna Łucka Starszy Specjalista ds. projektowania oraz funduszy europejskich 815287668 220
Marta Młynarczyk Inspektor ds. projektowania oraz funduszy europejskich 815287629 213
Anna Muller Pracownik administracyjny 815287669 217
Patrycja Ładniak Stażysta 815287668 220