Przebudowa drogi gminnej nr 109016L w miejscowości Kocudza Trzecia


W dniu 12 marca 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego „Przebudowę drogi gminnej nr 109016L w miejscowości  Kocudza Trzecia w lokalizacji od km 0+391 do km 0+651 o długości 260 m”.

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 58 266,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 24 955,33 zł. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia o długości 260 m i szerokości 4m oraz pobocza gruntowe i wymieniony przepust pod drogą gminną. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.