PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


W niedzielę 26 września na placu przy ZS w Dzwoli odbędzie się Przegląd Pieśni Patriotycznej w 82 Rocznicę Walk pod Dzwolą i Krzemieniem. Impreza rozpocznie się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości z placu przy szkole do kościoła parafialnego w Dzwoli, gdzie odbędzie się Msza Święta.

Apel Poległych i Salwę Honorową wykona Grupa Rekonstrukcyjno – Historyczna im. Płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Bohaterów Września 1939 r i okolicznościowych przemówieniach, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dzwoli zaprezentują część artystyczną. Ostatnim punktem programu będzie przegląd pieśni w wykonaniu uczniów szkół oraz zespołów ludowych z terenu gminy. Dla uczestników imprezy serwowana będzie grochówka. Serdecznie zapraszamy!