Przekazanie komputerów w ramach „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


W dniu 21 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola odbyło się wręczenie komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

W ramach projektu zakupiono 2 komputery, łącznie wydatkowano kwotę 5 842,50 zł.

Uprawnionymi do odbioru sprzętu  byli uczniowie, których krewni pracowali w PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało PPGR.

Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR-ów.