Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości


W dniu 18 stycznia 2020 r. na walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Krzemień Pierwszy odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”,

współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Podczas przekazania obecni byli:

Jan Kanthak – Poseł na Sejm RP.
Witold Kowalik – Prezes ZOP ZOSP RP w Janowie Lubelskim.
mł. bryg Tadeusz Dziura – Przedstawiciel KP PSP w Janowie Lubelskim.
płk dypl. inż. Bolesław Gzik – były Starosta Janowski.
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.

W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono następujący sprzęt dla OSP Krzemień Pierwszy:

  1. Hełm strażacki – 5 szt.
  2. Ubranie specjalne – 4 kpl.
  3. Buty specjalne – 4 pary.
  4. Wąż hydrauliczny przedłużający do zestawu ratownictwa technicznego – 1 szt.

Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy użyczenia pomiędzy Gminą Dzwola a przedstawicielami Zarządu OSP.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 30 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 420,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Mamy ogromną nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył jednostkom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, mających na celu ratowanie zdrowia, życia, mienia i środowiska naturalnego.