Przeprosiny – wykonanie wyroku Sądu


Pan Wiesław Komada wykonując prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim II Wydział Karny w sprawie sygn. II K 164/19 z dnia 02.07.2019 r. wystąpił z wnioskiem w dniu 04.12.2019 r. do Urzędu Gminy Dzwola o umieszczenia na stronie internetowej Gminy Dzwola przeprosin następującej treści:

 

Przeprosiny Wiesław Komada