Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych


W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dzwola długotrwałych opadów deszczu uprzejmie informuję, iż wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o szacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą do 4 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 16 sekretariat Urzędu Gminy Dzwola.

 

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożył oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018- może zwrocić się do Biura Powiatowego ARiMR
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO
  • oświadczenie straty w sadach (jeśli wystąpiły)
  • oświadczenie straty w budynkach (jeśli wystąpiły)
  • oświadczenie straty w uprawach (jeśli wystąpiły)
  • oświadczenie straty w zwierzętach (jeśli wystąpiły)

W celu usprawnienia wypełniania i składania wniosku o oszacowanie szkód należy przygotować następujące informacje:

  • powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem;
  • obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie upraw (nazwa uprawy i powierzchnia) oraz zwierząt (nazwa i liczba).

                                                                                                             Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                            /-/ Wiesław Dyjach

1-oświadczenie straty w sadach

2- oświadczenie budynki

3- oświadczenie uprawy

4- Oświadczenie o stratach  i ilości zwierząt w gospodarstwie

wniosek o oszacowanie szkód

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Rodo

Procedura szacowania strat