Rada Gminy Dzwola – dyżur


Informujemy, iż Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Pani Urszula Kaproń pełni dyżur w każdy poniedziałek, w godz. 9.30-11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola (parter, pokój nr 6).

Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej umówionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady pod nr telefonu 15 87 52 215 wew. 18.