Rekordowa frekwencja na akcji krwiodawstwa


W dniu 17 stycznia 2021 r. w Dzwola po raz trzeci odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzona przez ekipę medyczną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w specjalnym autobusie do poboru krwi.

Mimo zimowej i mroźnej aury, serca krwiodawców były bardzo gorące, potwierdzeniem czego była rekordowa frekwencja, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Krew oddało 50 osób, w ilości aż 22,5 litra. Chętnych dawców nawet było więcej lecz niestety ograniczenia “covidowe” zmniejszają przepustowość mobilnego punktu poboru krwi. Pomimo tego gorąco zapraszamy wszystkich, którym nie udało się oddać krwi na następną akcję. Dodać tutaj należy, że bardzo skutecznie do tak dużej frekwencji przyczynili się między innymi członkowie OSP Zakrzew i OSP Krzemień Pierwszy, którzy dotarli na akcję w zorganizowanych grupach. Dziękujemy druhom bardzo i cieszymy się, że na strażacką brać można zawsze liczyć.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dawcom za dzielenie się cząstką siebie, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli za tą wspaniałą inicjatywę.
 
Termin kolejnej akcji to 18 kwietnia 2021 r. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.