Relacja z dziesiątej edycji akcji oddawania krwi


W dniu 9 października 2022 r. w związku z  inicjatywą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli odbyła się po raz dziesiąty akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzona przez ekipę medyczną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stacjonarnie w budynku remizy OSP w Dzwoli.

Podczas akcji krew oddało 20 osób. Do tej pory, krew oddały 323 osoby, co dało ponad 145 litrów tego cennego daru. Dzięki tej wspaniałej inicjatywie wiele osób zaczęło oddawać krew po raz pierwszy.
O planowanym terminie następnej akcji poinformujemy Państwa wkrótce.
Dziękujemy wszystkim honorowym darczyńcom.