Roboty drogowe na drogach powiatowych w Branwi


Trwają prace przy przebudowie dróg powiatowych nr 2810L w kierunku Chrzanowa oraz 2812L w kierunku Godziszowa.

Szacunkowy koszt prac na terenie gminy Dzwola to 3 561 791,32 zł z czego 2 087 088,00 zł to środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych,

natomiast 55% wynosi udział Gminy Dzwola w kwocie 811 086,83 zł i 45% udział finansowy Powiatu Janowskiego w kwocie 663 616,49 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

– nowa nawierzchnia bitumiczna,

– chodnik,

– zatoka autobusowa,

– zjazdy gospodarcze i publiczne,

– przepusty pod koroną drogi,

– poszerzenia jezdni, utwardzenia poboczy,

– oznakowania poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wiele innych niezbędnych robót.

Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku.

Wykonawcą przebudowy dróg jest PBI Infrastruktura.