Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych – informacja


Szanowni Państwo informujemy, iż istnieje możliwość rozbudowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”.

Rozbudowa ta polegała by na dołożeniu do instalacji zamontowanych w ramach w/w projektu modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi podzespołami oraz dokonanie aktualizacji w PGE. Cena za jeden moduł  fotowoltaiczny wraz z montażem, konstrukcją montażową, akcesoriami oraz aktualizacją do PGE wynosi 1500 zł brutto. Falowniki, które były montowane w ramach projektu można rozbudować maksymalnie do mocy 5,1 kW, co daje możliwość dołożenia dodatkowo od 1 do 4 sztuk modułów fotowoltaicznych. Koszty związane z dołożeniem dodatkowych modułów Mieszkańcy będą regulować z własnych środków po podpisaniu z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. umowy na rozbudowę. Rozbudowie nie podlega zmiana falownika dedykowanego w ramach projektu, a udzielona przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. gwarancja pozostaje bez zmian.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z firmą FlexiPower Group pod numerem telefonu 795-003-693 w celu sprawdzenia możliwości technicznych i ustalenia szczegółów montażowych. Ponadto firma FlexiPower Group w najbliższym czasie będzie się kontaktowała z Mieszkańcami, którzy zadeklarowali podczas montażu chęć rozbudowy instalacji.