Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocudza Druga


W dniu 23 grudnia 2020 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocudza Druga”, o którą zabiegali u Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha Mieszkańcy gminy zainteresowani budową budynków mieszkalnych na tym terenie.

W ramach przedmiotowych prac wykonano 340 mb sieci wodociągowej PE Dn 110 mm wraz z uzbrojeniem na 37 działkach ewidencyjnych w Kocudzy Drugiej. Wykonawcą inwestycji była Firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim. Koszt prac brutto wynosi 50 110,45 zł. Projekt wraz z mapą do celów projektowych dla tej inwestycji to koszt w wysokości 11 000,00 zł. Wszystkie  koszta związane z wykonaniem w/w inwestycji Gmina Dzwola zapłaciła ze środków własnych.

W odbiorze uczestniczyli:

  1. Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.
  2. Tomasz Jaszek – Dyrektor GBPiOK.
  3. Andrzej Bielak – Kierownik Referatu IGPiK.
  4. Józef Bączek – radny Rady Gminy Dzwola/sołtys wsi Kocudza Druga.
  5. Marcin Białek – przedstawiciel Firmy EKOMEL Sp. z o.o.
  6. Marcin Mazur – kierownik budowy.