Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


Uczniowie naszej gminy uroczyście zainaugurowali dziś rozpoczęcie nowego roku szkolnego. I choć jest to oznaka, że czas wakacyjnego wypoczynku i beztroski minął, a rozpoczął się powrót do prac domowych i sprawdzianów, to uczniowie nie wydawali się tym przejmować. Pełni energii, zapału i siły zjawili się dzisiaj by wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami, i swoimi przyjaciółmi, wspólnie zapoczątkować kolejny rok wytężonej pracy.

W Gminie Dzwola rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło łącznie 556 dzieci, w czterech placówkach publicznych. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi: 8 oddziałów – 38 uczniów,
  • Zespół Szkół w Dzwoli: 10 oddziałów – 137 uczniów,
  • Zespół Szkół w Kocudzy: 11 oddziałów – 196 uczniów,
  • Zespół Szkół w Krzemieniu: 12 oddziałów – 185 uczniów,

w tym oddziały przedszkolne:

  • Branew: 1 oddział przedszkolny – 6 dzieci,
  • Dzwola: 2 oddziały przedszkolne – 44 dzieci,
  • Kocudza: 3 oddziały przedszkolne – 57 dzieci,
  • Krzemień: 3 oddziały przedszkolne – 60 dzieci.

Warto dodać, że w Zespole Szkół w Kocudzy i Krzemieniu zostały utworzone dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci 3-letnich.

We wszystkich szkołach uczniów powitali dyrektorzy oraz grono pedagogiczne.  Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach uczestniczył w uroczystościach zainaugurowania nowego roku w Zespole Szkół w Dzwoli, przekazał wszystkim najlepsze życzenia oraz powierzył stanowisko dyrektora szkoły Pani Iwonie Marchut.

Niech rozpoczęty rok szkolny przyniesie ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia, a szkoła będzie miejscem odkrywania świata, budowania relacji, rozwijania zainteresowań i pasji – mówił Pan Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola.

Z kolei Dyrektorom, Nauczycielom, życzył Wójt niewyczerpanych pokładów siły, pomysłowości i wyrozumiałości. Bądźcie zawsze obok, asystujcie, wyciągajcie pomocną dłoń w potrzebie, słuchajcie młodych głosów, odpowiadajcie na wezwania. Życzę Państwu wielu sukcesów i radości z przeżywania każdego nawet najmniejszego osiągnięcia Waszych wychowanków.

Niech ten rok szkolny przyniesie same dobre dni.