Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu


Od dnia 1 lutego do dnia 26 lutego br. rozpoczyna się V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.

Regulamin tekst jednolity – 21.04.2020 z załącznikami

zał. nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu

zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami

zał. nr 3a do Regulaminu – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi