Ruszyła pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich


7 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie umożliwiające ubieganie się przez Koła Gospodyń Wiejskich o pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz U poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

Więcej informacji: ARiMR: wniosek o pomoc

Zachęcam Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Dzwola, do składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń  Wiejskich. Wniosek należy złożyć do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Janowie Lubelskim.

                                                                                                              Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola