Setne urodziny Pana Stanisława Kapronia


W miniony weekend swoje setne urodziny świętował mieszkaniec Branewki Pan Stanisław Kaproń.

 

 

 

Dnia 8 kwietnia z wizytą do Jubilata wybrał się Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach wraz kierownikiem USC Panią Ewą Grzywna i kierownikiem OPS Panią Ewą Bielak. W wizycie uczestniczył również kierownik placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim Pan Grzegorz Ćwiek wraz z pracownikiem Panem Łukaszem Drozd. Wójt razem z pracownikami złożyli Panu Stanisławowi gratulacje oraz życzenia dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. List gratulacyjny z okazji setnych urodzin przesłał także Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Jubilat otrzymał od zaproszonych gości mnóstwo życzeń i prezentów. Podczas uroczystości Pan Stanisław nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań.

Szanownemu Jubilatowi jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.