Składy Obwodowych Komisji Wyborczych


Komisarz Wyborczy w Lublinie II –  podaje Informację o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości – Gmina Dzwola

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Dzwoli, Dzwola 121B, 23-304 Dzwola:

1. Wiesław Komada, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Kocudza Górna – Przewodniczący
2. Patrycja Woś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Dzwola – Zastępca Przewodniczącego
3. Damian Dariusz Chmiel, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Konstantów – Członek
4. Aleksandra Gębicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Kocudza Pierwsza – Członek
5. Magdalena Małek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Dzwola – Członek
6. Paulina Małek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Dzwola – Członek
7. Jan Papierz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Kocudza Górna – Członek
8. Rafał Rycerz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Branew Szlachecka – Członek
9. Kornelia Emilia Sulowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Branewka – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola:

1. Krzysztof Mazur, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Branewka – Przewodniczący
2. Joanna Bracha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Krzemień Pierwszy – Zastępca Przewodniczącego
3. Michał Jargieło, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Konstantów – Członek
4. Adam Malec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Janów Lubelski – Członek
5. Lidia Małek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Dzwola – Członek
6. Iwona Osieł, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Krzemień Drugi – Członek
7. Bartłomiej Rawski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Zdzisławice – Członek
8. Mariusz Rawski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Zdzisławice – Członek
9. Jan Sowa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzemień Pierwszy – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi, Branew Szlachecka 19, 23-304 Dzwola:

1. Maria Robak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Dzwola – Przewodniczący
2. Józef Rycerz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Branew Szlachecka – Zastępca Przewodniczącego
3. Agnieszka Gajur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Konstantów – Członek
4. Justyna Marzena Gzik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Branew Ordynacka – Członek
5. Iwona Marchut, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Krzemień Pierwszy – Członek
6. Tadeusz Piotr Prejs, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Krzemień Pierwszy – Członek
7. Alina Ewa Wojciechowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Branew Szlachecka – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół w Kocudzy, Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola:

1. Paweł Moskal, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Dzwola – Przewodniczący
2. Paweł Komada, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Kocudza Trzecia – Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Białek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzemień Pierwszy – Członek
4. Krzysztof Dyjach, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Kocudza Trzecia – Członek
5. Katarzyna Fac, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Zofianka Dolna – Członek
6. Romana Jędrychowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Krzemień Drugi – Członek
7. Krystyna Łukasik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Branew Szlachecka – Członek
8. Damian Marchut, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Krzemień Pierwszy – Członek
9. Agnieszka Wiatr, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kocudza Pierwsza – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Remiza OSP w Zdzisławicach, Zdzisławice 51, 23-304 Dzwola:

1. Józef Kaproń, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Zdzisławice – Przewodniczący
2. Marlena Komada, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Kocudza Górna – Zastępca Przewodniczącego
3. Aneta Baciur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Kocudza Druga – Członek
4. Stanisław Dyjach, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kocudza Trzecia – Członek
5. Ewelina Flis, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA (uzupełnienie składu), zam. Branewka – Członek
6. Anna Kotrybała, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Zdzisławice – Członek
7. Angelika Bożena Smagała, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Kocudza Druga – Członek

Informacja-aktualne_sklady_ObKW_20200618_1450