Spiszmy się, jak na rolników przystało!


Powszechny Spis Rolny 1.09.-30.11.2020.

Celem popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zamieszczamy materiały informacyjne.