Spotkanie z Uczestnikami Projektu OZE


Serdecznie zapraszamy Uczestników Projektu  – Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola (fotowoltaika i kolektory słoneczne), którzy posiadają podpisane umowy z Gminą Dzwola, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku o godz. 11:30 w Remizie OSP w Dzwoli.

Tematem spotkania będzie omówienie sposobu montażu  i działania instalacji fotowoltaicznych planowanych do zamontowania w ramach w/w projektu.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wykonawcy Flexipowergroup. sp. z o.o.