Stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola rozdane!


Po raz pierwszy najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych pobierający naukę na terenie naszej gminy, otrzymali stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe, uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uroczystości odbyły się 26 czerwca 2020 r. w dniu wręczania świadectw na zakończenie roku szkolnego, we wszystkich szkołach w Gminie Dzwola z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców.

Stypendium i nagroda są przyznawane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów określonych w Uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola.

Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Pan Wiesław Dyjach – Wójta Gminy Dzwola przyznał 24 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 13 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 480 zł do 650 zł, 5 za osiągnięcia artystyczne w wysokości 400 zł, 6 za osiągnięcia sportowe w wysokości 400 zł oraz 5 nagród Wójta Gminy Dzwola za najwyższy w szkole wynik, w nauce, w wysokości 300 zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów i nagród w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła: 12 600 zł.

Wyróżnione zostały również osoby, które wykazały się dużymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, ale nie spełniały wszystkich kryteriów zawartych w uchwale Rady Gminy Dzwola o  przyznanie stypendium lub nagrody. Nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Dzwola otrzymało 9 uczniów VIII klas szkół podstawowych.

Rok szkolny 2019/2020 był nieco inny. Pandemia koronawirusa w naszym kraju odmieniła życie i funkcjonowanie również placówek szkolnych. Od połowy marca 2020 r. nauka odbywała się na odległość ale przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie musieli odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji ale również rodzice, którzy wspierali dzieci i motywowali je do pracy, w trakcie zdalnej nauki. Zakończenie roku odbyło się bez uroczystych apeli. Rozpoczął się czas wakacji, odpoczynku od codziennych obowiązków nauki. Pozostajemy w przekonaniu, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie powrócą do stacjonarnej nauki w szkołach. Natomiast realizowany program będzie motywował uczniów i przyczyni się do rozwoju oraz  wzrostu aspiracji. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów.

Serdecznie gratulujemy uczniom wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie a przyznane stypendia i nagrody niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, dla wszystkich uczniów. Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za przekazaną wiedzę i umiejętności, współpracę i zaangażowanie. Rodzicom dziękujemy za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka. Absolwentom szkół podstawowych życzymy powodzenia w dalszej nauce a wszystkim uczniom życzymy ciekawych, inspirujących, bezpiecznych i pod każdym względem udanych wakacji.

Pełna Lista stypendystów i nagrodzonych uczniów.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola