Szacowanie strat suszowych – informacja


W związku z wydaniem  Zarządzenia  Wojewody Lubelskiego powołującego  komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Dzwola spowodowanych  przez suszę, wszyscy poszkodowani którzy zauważyli straty w swoich gospodarstwach mogą składać wnioski o szacowanie szkód. 

 

Przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 16 sekretariat Urzędu Gminy Dzwola.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożył oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018- może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO;
  • oświadczenie straty w sadach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie straty w uprawach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie straty w zwierzętach (jeśli wystąpiły).

W celu usprawnienia wypełniania i składania wniosku o oszacowanie szkód należy przygotować następujące informacje:

  • powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem;
  • obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie upraw (nazwa uprawy i powierzchnia) oraz zwierząt (nazwa i liczba).

wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie_uprawy (1) 2019

Oś›wiadczenie_zwierzę™ta (1) 2019

Oświadczenie_straty w sadach (1) 2019