Szkolenie dla rolników


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje szkolenia dla rolników:

1. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

2. Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów. Normy i wymogi warunkowości. (Płatności bezpośrednie w 2023 r.)

Data szkolenia: 10.03.2023 r. (piątek) godz. 9.00

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy Dzwola

ZAPRASZAMY!