Szkolenie dla rolników – 30 marca 2023 r.


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje szkolenia dla rolników:

  1. Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania agrofagów kwarantannowych ziemniaka
  2. Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów. Normy i wymogi warunkowości. (Płatności bezpośrednie w 2023 r.)

 Data szkolenia: 30.03.2023 r. (czwartek) godz. 9.00

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy Dzwola

ZAPRASZAMY!