TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111


Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącego działania „Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci 116 111”. Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Linia 116 111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi i udzielają im wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać.