Umowa na Energooszczędne oświetlenie uliczne podpisana


W dniu 29 lipca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podpisał umowę z Firmą EL-TRANS Maria Czajka z Chrzanowa Drugiego na realizację inwestycji pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola”.

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie następujące prace:

  1. wymianę 371 starych opraw na nowe typu LED;
  2. demontaż oraz ponowny montaż w innej lokalizacji istniejących opraw LED w ilości 62 szt.;
  3. wymianę wysięgników do opraw w ilości 370 szt.;
  4. modernizację 37 szafek oświetlenia ulicznego wydzielonych  i wyniesienia je z rozdzielni stacyjnych na słupa stacji oraz dobudowa na stacji trafo Kocudza 4 nowej szafki SOU zgodnie z istniejącym projektem;
  5. montaż 39 zegarów sterujących: 37 szt. w modernizowanych szafkach, 1 szt. w projektowanej szafce na stacji Kocudza 4 oraz 1 zegar w stacji Kocudza 12;
  6. w nowych oprawach montaż sterownika redukcji mocy;
  7. uruchomienie systemu redukcji mocy w oprawach.

Koszt inwestycji to 972 182,16 zł brutto. Dofinansowanie wynosić będzie 85% od kwoty netto inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.