Upływa termin obowiązkowego składania deklaracji o źródłach spalania paliw!


Przypominamy mieszkańcom Gminy Dzwola, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r.

Właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego (deklaracja A), a także niemieszkalnego (deklaracja B) – np.  budynki garaży, gospodarcze, budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej, szkoły, banki itp. ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (m.in. kotły centralnego ogrzewania, piece kaflowe, kominki, kozy, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe, kotły olejowe, jak również kolektory słoneczne czy pompy ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji w przypadku nowo powstałych obiektów to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku starszych źródeł – do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację  można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl (wystarczy mieć założony profil zaufany lub e-dowód) lub w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola czy też wysłać na adres urzędu wypełniony formularz.

Formularze deklaracji są dostępne na ww. stronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola – zakładka OGŁOSZENIA oraz na stronie internetowej Gminy Dzwola zakładka Aktualności, a także w Urzędzie Gminy Dzwola (pokój nr 5).

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną.       

Więcej szczegółowych informacji dot. m.in. kto jest zobowiązany złożyć deklarację? co i jak podlega zgłoszeniu? jak wypełnić deklarację? można znaleźć na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/

                                                                                                                                               Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                               /-/ Wiesław Dyjach

budynki i lokale mieszkalne (deklaracja a)-2

budynki i lokale niemieszkalne (deklaracja b)-1