Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego


Wójt Gminy Dzwola informuje, iż 2 marca 2020 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

 

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola (pokój nr 15) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje: https://dzwola.eu/zwrot-podatku-akcyzowego-w-2020-roku/