Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Krzemieniu Pierwszym


W dniu 1 maja 2022 roku odbył się uroczysty apel, w trakcie którego został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault MDB3 z napędem 4×4, silnikiem o mocy 280KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym.

W uroczystości udział wzięli:
Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP,
St. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
St. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,
Ks. Stanisław Gieroń – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krzemieniu,
Artur Pizoń – Starosta Janowski,
Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
Andrzej Bielak – radny Rady Powiatu Janowskiego,
Urszula Kaproń – Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola wraz z radnymi gminnymi,
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola,
Druhowie z jednostki OSP Krzemień Pierwszy oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Dzwola.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Stanisława Dyjacha – Komendanta Gminnego OSP Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej kolejności odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu.
Następnie zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach i przedstawił źródła finansowania zakupu samochodu oraz podziękował za pomoc w sfinansowanie zakupu przekazywanego samochodu. Szczególne podziękowania przekazał Posłowi na Sejm RP Panu Jerzemu Bieleckiemu, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Panu Grzegorzowi Grzywaczewskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Lublinie, Panu Grzegorzowi Pazdrakowi Komendantowi Powiatowemu PSP w Janowie Lubelskim oraz Witoldowi Kowalikowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim.
Koszt zakupu samochodu wyniósł 827 175,00 zł, z czego 396 000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 204 000,00 zł to dotacja dla jednostek OSP w Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i 227 175,00 zł to środki finansowe Gminy Dzwola.
Uroczystego wręczenia aktu przekazania samochodu oraz kluczyków na ręce Prezesa OSP Krzemień Pierwszy Wiesława Mroza dokonali: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg Tomasz Podkański, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach.
Po poświęceniu samochodu przez ks. Stanisława Gieronia zastęp OSP Krzemień Pierwszy zaprezentował walory techniczne samochodu.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP  Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Podkański, Starosta Janowski  Artur Pizoń oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim Witold Kowalik. Zaproszeni goście gratulowali strażakom nowego samochodu oraz przekazali życzenia z okazji „ Dnia Strażaka”.