Urząd otwarty dla interesantów


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od  środy (2 grudnia) została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Dzwola. Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, czynna będzie również kasa. Prosimy o zachowanie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Każda osoba wchodząca do Urzędu, obowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym na korytarzu Urzędu oraz do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, albo maseczki.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola cały czas zapraszają do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także telefonicznie.

Prosimy o zachowanie ogólnych procedur bezpieczeństwa określonych w przepisach prawnych oraz zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego. Liczymy na zrozumienie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola

Zarządzenie 128/2020